Reader Comments

lý luận về kiểm toán chu trình

by nhathi annhien750 (2019-07-10)


hạ tầng lý luận về kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán

Kiểm toán tài chính là việc thu nhập và Nhận định các bằng cớ kiểm toán của những KTV để nhằm xác tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh hiểm yếu của Con số nguồn vốn.Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán1. Kiểm toán vốn đầu tư

1.1. định nghĩa kiểm toán Báo cáo tài chính

Theo chuẩn mực kiểm toán số 200: Kiểm toán nguồn vốn là việc thu nhập và Nhận định những chứng cứ kiểm toán của những KTV để nhằm xác tính chân thực và hợp lý trên những góc cạnh hiểm yếu của Báo cáo nguồn vốn.1.2. chỉ tiêu kiểm toán Thống kê vốn đầu tư

Theo VAS 200 thì mục tiêu của một cuộc kiểm toán nguồn vốn là đưa ra quan điểm xác nhận rằng Thống kê nguồn vốn có được lập trên cơ sở vật chất chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hay không? mang tuân thủ luật pháp can hệ, với phản ánh chân thực, hợp lý tình hình nguồn vốn trên những góc cạnh trọng yếu hay không?. bên cạnh đó, kết quả của kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư còn chỉ ra những tránh, tồn tại giúp doanh nghiệp được kiểm toán mang giải pháp xử lý, điều chỉnh, giải quyết nhằm tăng chất lượng thông tin vốn đầu tư.Tham khảo thêm >>> viết thuê luận văn thạc sĩ2. bản chất, chức năng của chu trình tậu vào và trả tiền

2.1. thực chất của chu trình

mua vào và thanh toán bao gồm các quyết định và các giai đoạn cần yếu để có hàng hóa hay dịch vụ cho giai đoạn hoạt động sản xuất buôn bán của doanh nghiệp. Nghiệp vụ này thường khởi đầu bằng việc lập một đơn đặt hàng của người sở hữu nghĩa vụ tại bộ phận cần tìm hàng hóa hay dịch vụ và chấm dứt bằng việc thanh toán cho nhà sản xuất về hàng hóa hay nhà cung cấp được nhận.Đối với nghiệp vụ mua hàngĐối mang nghiệp vụ tậu hàngĐối với nghiệp vụ thanh toánĐối sở hữu nghiệp vụ trả tiềnvới thể khái quát thời kỳ đi lại của nghiệp vụ mua hàng và trả tiền qua sơ đồ:2.2. Chức năng của chu trình

Bất kỳ cuộc kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư nào khái quát và kiểm toán khoản mục, chu kỳ nào trong kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư nói riêng thì KTV phải hiểu được các công đoạn chức năng của nó. khi kiểm toán chu trình sắm vào và thanh toán kiểm toán viên phải hiểu được chu trình này diễn ra bao nhiêu khâu, bao nhiêu quá trình, chức năng của mỗi khâu, mỗi thời kỳ và quá trình kiểm soát nội bộ gắn liền với từng khâu, từng thời kỳ của chu trình sắm vào và trả tiền như thế nào, qua ấy mới diễn đạt được những kỹ thuật kiểm toán nhằm đạt được tiêu chí kiểm toán đặt ra.Xem thêm >>> Kinh nghiệm viết tiểu luận, bài tập lớn từ A đến Z3. Kế toán chu trình sắm vào và trả tiền

3.1. Chứng trong khoảng tiêu dùng

Giấy bắt buộc tậu hàng: Giấy này được lập bởi các bộ phận với nhu cầu sử dụng vật tư, hàng hóa, dịch vụ,… Giấy bắt buộc này được gửi lên cấp trên (thủ trưởng, ban giám đôc, trưởng phòng) phê duyệt.Đơn đặt hàng (lệnh mua): Sau lúc giấy buộc phải sắm hàng được chuẩn y thì nó được phòng ban mua hàng chuyển thành đơn đặt hàng và gửi cho nhà cung cấp.
  • Phiếu giao hàng (biên bản giao nhận hàng hóa hay nghiệm thu dịch vụ): Chứng trong khoảng này được lập bởi nhà sản xuất và chuyển cho quý khách (bộ phận tìm hàng) của DN ký nhận để chứng minh sự chuyển giao hàng hóa, nhà sản xuất thực tại.

  • Phiếu nhận hàng: được lập bởi phòng ban nhận hàng sau lúc đã nhận hàng và kiểm tra hàng

  • Hóa đơn bán hàng: do nhà cung cấp lập để chứng minh hàng hóa, nhà cung cấp đã được chuyển giao quyền sở hữu cho người dùng và là căn cứ để đề xuất người dùng phải thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ mà họ đã sản xuất.3.2. account dùng

Chu trình tìm vào và trả tiền bao gồm hai chiếc nghiệp vụ: nghiệp vụ sắm hàng hóa, nhà cung cấp và nghiệp vụ trả tiền cho nhà cung cấp. Để biên chép và phản ảnh sự biến động của những thông báo trong chu trình này kế toán dùng một số lượng lớn những trương mục sau:những tài khoản hàng tồn kho: TK 151, TK 152, TK 153, TK 156những tài khoản TSCĐ: TK 211, TK 213, TK 214trương mục phải trả người bán: TK 311trương mục chi phí trả trước: TK 142những trương mục chi phí: 621, 627, 641, 642các tài khoản tiền: 111, 112, 1133.3. các hành vi ăn lận, sơ sót xảy ra trong chu trình tìm vào

giấy má nhập kho báo sổ tiến hành chậm hơn so sở hữu bút toán trả tiền tại 31/12 khiến cho TK 331 mang số dư Nợ nhưng bản chất đây chẳng phải là khoản trả trước cho người bán.Thiếu sự đối chiếu xác Nhận định kỳ.Hạch toán tài sản, vật tư, hàng hóa tìm vào ko đúng kỳ, thường hạch toán số hàng mua của kỳ sau vào kỳ trước để được thuế đầu ra sớm hơn.tổ chức với thể khai phải chăng hơn các khoản nợ phải trả làm tình hình tài chính của tổ chức sở hữu thể rẻ hơn trên thực tế, dẫn đến các khoản giá tiền ko được ghi nhận phần nhiều làm cho giảm chi phí của tổ chức và làm cho lợi nhuận nâng cao giả tạo.Nguồn >>> Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán

ISSN: 2174-2529